Sauvignon - pozdní sběr 2016

Osou katastru, v němž leží viniční trať Nad Kolářovým sklepem, je řeka Jevišovka zahlubující své údolí do mladých třetihorních sedimentů. Vyšší polohy po obou březích Jevišovky tvoří štěrkopískové terasy. Nejmladšími sedimenty jsou váté spraše a podél řeky přeplavené spraše a sedimenty s vyšším podílem humusu a rostlinné drtě. Viniční trať Nad Kolářovým sklepem patří do I. kategorie. 

polosuché, přívlastek pozdní sběr, ročník 2016 
Zbytkový cukr 11,1 g/l, kyseliny 6,6g/l, alkohol 12,5% 
Vinařská obec Božice Viniční trať Stará hora 

205,00 Kč
cena včetně DPH